INSURANCE INFORMATION CENTER
INSURANCE INFORMATION CENTER
Trang Chủ | Cá nhân | Đăng kí | Đề tài mới | Thành viên |
Tìm kiếm
| Trợ giúp
Tên đăng nhập
   Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn Đàn Chính
 GÓC NGHIÊN CỨU BẢO HỂM
 Bảo hiểm thương mại
 danh gia tinh hinh bao hiem VN va xu huong
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
Tác giả Quay lại Đề Tài Tiếp tục  

n/a
deleted

1 bài gởi

Đã gởi - 09/10/2004 :  21:06:00  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Ke tưNdịnh 100cp18/12/1993 ra doi da xoa tinh trạng doc quyen Bao hiem.Cac cong ty BH ra đoi ngay cang nhieu.Cac cong ty bao hiem ra doi som da dan nhuong thi phan cho cac cong ty moi ra doi.
Voi viec da dang cac loai hinh bao hiem:BH nham tho ,BHphi nhan tho.Thi truong BH Viet Nam phat trien theo huong tu do hoa dich vu BH.Voi chinh sach khuyên khich nuoc ngoai dau tu vao Viet Nam,tu do nhieu cong ty nuoc ngoai,cong ty lien doanh dau tu vao nuoc ta ngay cang nhieu.Cac loai hinh Bh ngay cang phat trien hoan thien
Nuoc ta doi song dan cu ngay cang nang cao.ho da y thuc vai tro Bh.So nguoi tham gia Bh ngay cang tang, Voi lai nuoc ta la nuoc thuoc dan so tre do do Bh “an sinh giao duc” phat trien manh o nuoc ta
Rieng nhung nam gan day voi su phat trien manh cua cac cong ty BH chuyen nganh.Cac dich vu Bh ngay cang phat trien phong phu mo tu thanh thi toi nong thon voi mang luoi day dac len den 69850 day ly, nhan vien BH den tan nha de khuyen khich nguoi dan mua BH
Tom lai nhin chung thi truong bao hiem Viet Nam da phat trien voi toc do cao, cac loai hinh Bh dang ngay cang hoan thien phu vu cong chung ngay cang tot hon,tinh hinh BH nuoc ta ngay cang di theoTu do hoa va da dang hoa cac loai hinh BH.Trong tuong lai BHViet Nam phat trien theo xu huong toan cau hoa
Xu huong:Thi truong BH Viet Namv van con tiem nang rat lon.Du bao tang truong kinh te nam 2004 la 7.5%.Nhu ta da biet thuc chat BH khong tu phat trien duoc ma BH dua vao su phat trien cua kinh te, khi kinh tephat trien thi GDP tang dan den thu nhap tren dau nguoi tang.Khi do nguoi dan se quan tam nhieu den chat luong cuoc song den tuong lai su nghiep cua con chau,chinh vi vay ma dich vu Bh ngay cang phat trien manh.Voi xu huong mo cua va hoi nhap quoc te,ngay cang co nhieu cong ty da quoc gia tham gia vao Viet Nam chiem thi phan lontrong nganh BH nhu: Prudental,Asia,…Tuy nhien doi voi bo phan dan cu chua tham gia Bhdo dich vu BH chua thu hut duoc ho hoac cung do ho chua nhan thucduoc su can thiet cua BH. Can dua ra nhung dich vu thu hut khach hang cung nhu cac cong ty BH can lam tot Cac dich vu cham soc khach hang.
Le Thi Tuyet Hoa lop NH2


hoa

khi_insur
Thành Viên Mới

Vietnam
17 bài gởi

Posted - 09/10/2004 :  22:39:19  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Gởi Tuyet Hoa, mình có xem bài viết của ban. Nói chung la ban co một sự hiệu biết về thị trường bảo hiểm Việt nam khá tốt nhưng hình như bạn chỉ nói chủ yếu đến bảo hiểm nhân thọ còn Bh phi nhân thọ thì hình như bạn ít đề cập đến. Nếu bạn bạn nói đến BH phi nhân thọ nhiều hơn một chút nưa và thêm vào các số liệu cụ thể thì có lẽ bài viết của bạn sẽ tốt hơn nhiều đấy.

Nhân đây cùng xin được nêu ra một vài vấn đề xin được trao đổi cùng bạn.

Thứ nhất: Theo bạn nghĩ thì việc các công ty BH vào thị trường nhiều dẫn đến thị phần bị phân chia nhỏ ra, cũng có nghĩa là thị phần của các công ty trong nước độc quyền trước đây xem như bị giảm. Thế thì theo bạn tại sao thị phần giảm nhưng doanh thu phí Bh của các công ty này hàng năm vẫn tăng và tăng rất nhiều.

Thứ hai: Bạn cho rằng Bh để có thể phát triển được thì phải dựa vào sự phát triển của kinh tế. Thế theo bạn sự bạn triển của kinh tế có bị chi phối và ảnh hưởng của bảo hiểm không?

Thứ ba: Theo bạn giữa BH nhân thọ và phi nhân thọ lịnh vực nào có ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều hơn?

Một vài vấn đề khi đọc bài viết của bạn minh thấy thế nên nêu ra, hy vọng sẽ có thể trao đồi cùng bạn.

Chúc bạn luôn vui, khoẻ và học tốt nhé!

[red][/red][size=6][/size=6]"Khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc
Hãy sống làm sao để khi ta chết đi mọi người khóc vì ta"
Lên đầu trang

n/a
deleted

3 bài gởi

Posted - 10/10/2004 :  02:06:10  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặt biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi như
một tấm lá chắn kinh tế bảo vệ cho các tổ chức , cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển .
Ở Việt Nam trong những năm qua , cùng với sự phát triển vượt bậc với tốc độ thần kỳ và sự trưởng thành về nhiều mặt. Tuy nhiên , thị trường bảo hiểm Việt Nam đang được đa dạng hóa với tốc độ cao, sức ép mở cửa thị trường và thách thức hội nhập ngày càng lớn . Các doanh ngiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ phải có hướng đi như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước và đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập. Mặt khác, xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế đang ngày càng được khẳng định . Đặc biệt từ khi các hiệp định về dịch vụ tài chính giữa nước ta với các nước , các tổ chức quốc tế và khu vực được thông qua . Việc mở cửa thị trường và tự do hóa trong lĩnh vực tài chính trong đó có bảo hiểm ngày càng trở nên cấp thiết . Việc từng bước hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm là một tất yếu khách quan .
Từ khi Nhà nước ta chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường , ngành bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng . Cơ chế quản lý và hệ thống văn bản pháp quy được thiết lập , tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển thuận lợi và hiệu quả ; Hiệp hội bảo hiểm được thành lập và đi vào hoạt động bước đầu đã phát huy được vai trò nhất định trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và là cầu nối tập hợp tiếng nói chung của các doanh nghiệp trong việc xây dựng cơ chế chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước . Từ chỗ chỉ có một doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất đến nay đã phát triển thành một thị trường với sự tham gia của 21 doanh nghiệp bảo hiểm thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm 3 doanh nghiệp Nhà nước , 3 doanh nghiệp cổ phần , 5 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài , 10 liên doanh và hơn 70000 người làm đại lý bảo hiểm . Kể từ 1994 đến nay tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường bảo hiểm đạt 23%/năm , doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 7685 tỷ đồng , tăng gấp 10,3 lần so với doanh thu bảo hiểm 1994. Trong đó , tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ mạnh hơn lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ , cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm dịch chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trên tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường . Đặc biệt, công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được thực hiện đầy đủ và kịp thời , các doanh nghiệp vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán của mình .
Thị trường bảo hiểm đã đóng góp tích cực váo việc ổn định sản xuất và đời sống dân cư , huy động vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước. Nó góp phần tích cực vào việc hình thành thị trường vốn lên tới hơn 4000 tỷ đồng . Từ chỗ không được đầu tư vốn nhàn rỗi, đến nay các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế hàng năm với tốc độ tăng bình quân 180%/năm,chỉ riêng năm 2002 đạt 4.500 tỉ đồng.Tính hết đến năm 2003,tổng số vốn nhàn rỗi các danh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đã lên tới 13.800 tỉ đồng với các hình thức đầu tư đa dạng: đầu tư vào cổ phiếu,trái phiếu Chính phủ,gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, đầu tư vào các công trình,dự án…Vai trò của bảo hiểm đối với nền kinh tế xã hội tiếp tục được nâng lên,thể hiện qua sự hiểu biết cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm tăng ,lực lượng lao động trong ngành Bảo hiểm ngày càng đông,làm tăng số tiền đóng góp cho ngân sách Nhà nước; điển hình đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 70.000 lao động,và nộp ngân sách nhà nước lên đến 300 tỉ đồng.
Trong bối cảnh cạnh tranh của cơ chế thị trường,các doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước vẫn duy trì được vai trò chủ đạo của mình,thể hiện qua thị phần doanh thu phí bảo hiểm và năng lực tài chính,số lượng khách hàng và chất lượng phục vụ ngày càng tăng.Công tác thiết kế,phân phối sản phẩm bảo hiểm cũng đã được chủ trọng và từng bước đa đang hóa phù hơp với nhu cầu thực tế; chất lượng dịch vụ bảo hiểm cũng ngày được nâng cao , phí bảo hiểm mang tính cạnh tranh. Trước năm 1994,Bảo Việt mới cung cấp được 20 sản phẩm, đến nay các doanh nghiệp đã khai thác tất cả 4 nhóm sản phẩm là bảo hiểm tài sản và kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm , bảo hiểm con người và bảo hiểm nhân thọvới hơn 500 loại sản phẩm khác nhau thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội . Số lượng đại lý bảo hiểm trên phạm vi cả nước đã lên gần 100000 đại lý . Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp bảo hiểm cùng với việt thành lập Công ty Tái bảo hiểm Quốc Gia (VINARE) thực hiện công tác tái bảo hiểm đã giúp cho việc nâng cao mức giữ lại của toàn thị trường từ 581 tỷ năm 1994 lên 1.700 tỷ đồng năm 2002.
Sự phát triển của thị trường bảo hiểm cũng đã có những tác động tích cực đến các thị trường khác trong nền kinh tế vốn còn rất sơ khai như thị trường vốn. thị trường chứng khoán.thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán,là động lực thúc đẩy sự phát trriển của các thị trường này, tạo ra sự phát triển cân bằng tổng thể trong toàn bộ nền kinh tế ,làm tăng vai trò của bảo hiểm, là dịch vụ tài chính liên kết toàn cầu nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngành kinh tế thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế ,tăng cường trao đổi thương mại song phương và đa phương của Việt Nam.
Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm cũng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu về bảo hiểm và mớI khai thác được một phần thị trường . Năng lực quản lý , kinh doanh, tiềm lực về vốn, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm chưa mạnh, mức độ đáp ứng nhu cầu bảo hiểm nền kinh tế-xã hội của các doanh nhiệp bảo hiểm còn hạn chế , một số lĩnh vực mới chỉ đuựơc khai thác ở mức độ thấp như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm trong lĩnh xây dựng , ytế… Các loại hình sản phẩm bảo hiểm đang triển khai còn chậm được cải tiến, một số lĩnh vực tiềm năng bảo hiểm còn lớn nhưng chưa được khai thác triệt để như bảo hiểm cho người lao động, học sinh, hàng hóa xuất nhập khẩu… chưa tương xứng với điều kiện có được, ảnh hưởng đến hiệu quả chung của toàn bộ ngành bảo hiểm . Môi trường cạnh tranh còn chưa lành mạnh , chưa bình đẳng giữa các tổ chức bảo hiểm, giữa các thành phần kinh tế . Năng lực nhận tái và phần giữ lại chưa cao, hiệu quả thấp. Cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn chế, thiếu thông tin minh bạch, sự tư vấn môi giới chưa phổ biến, khách hàng thiếu những quyết định đúng.
Năm 2004 là năm bản lề của công tác đàm phán để thực hiện được mục tiêu Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2005, nên nhiệm vụ đặt ra là hết sức khó khăn đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của ngành Bảo hiểm, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ ngành . Vì vậy chủ trương, định hướng, kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Namđã được phê duyệt nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, phù hợp với lộ trình hội nhập, cam kết quốc tế và những chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tập trung củng cố sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, công ty bảo hiểm cổ phần ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Mặt khác, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các khu vực từng bước chuẩn hóa môi trường kinh doanh bảo hiểm phù hợp với tình hình chung của khu vực và quốc tế . Những chính sách đó sẽ tạo đà cho sự tiếp tục phát triển mạnh và bền vững của ngành Bảo hiểm trong những năm tới.


Nguyễn Ngọc Nhã Thư
Lớp : NH3 – K27
Lên đầu trang

n/a
deleted

1 bài gởi

Posted - 10/10/2004 :  23:54:14  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Gởi các bạn lehoa, NGUYENNGOCNHATHU
- Cảm ơn các bạn dành nhiều thời gian viết bài, chia sẽ hiểu biết cùng các thành viên trên diễn đàng
- Bạn lehoa nên bỏ dấu tiếng Việt đễ giúp mọi người dễ đọc. Bạn NGUYENNGOCNHATHU viết tốt nhưng chỉ tốt từng đoạn riêng lẻ, bài viết của bạn thiếu kết dính quá...!.

ndv.bg
Lên đầu trang

n/a
deleted

1 bài gởi

Posted - 11/10/2004 :  06:31:09  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Danh gia va du bao ve tinh hinh thi truong Bao hiem Viet Nam
Nuoc ta da qua thoi ki chien tranh keo dai va thoat khoi thuc trang nen kinh te bao cap. Chung ta gap rat nhieu kho khan trong thoi ki qua do nay, va van con do nhung hau qua chien tranh, ma dien hinh la nan nhan chat doc mau da cam. (Ban da dong gop gi cho cuoc van dong buoc My phai boi thuong cho nhung nan nhan chat doc mau da cam do bao tuoi tre phat dong tu thang 8 nay chua?)
Noi nhu the de chung ta thay rang nuoc ta chua co be day lich su ve hoat dong kinh doanh Bao hiem, so voi cac nuoc tren the gioi hoat dong Bao hiem da phat trien qua hang tram nam thi nuoc ta chi that su hinh thanh va phat trien khoang 20 nam tro lai day.
Vi the nhin chung cac cong ty Bao hiem Viet Nam con rat non tre tru tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) duoc thanh lap tu 1965 con cac cong ty khac chi moi ra doi sau Nghi dinh 100/CP cua Chinh phu nam 1993 voi so von con rat han che.
Hau het cac cong ty trien khai cac nghiep vu Bao hiem nhu danh gia rui ro giam dinh thu phi, giam dinh ton that… phan lon con thu cong va chua danh gia dung rui ro. Cong nghe Bao hiem cua cac cong ty con tuong doi lac hau. Do do, trong nhung nam qua ti le boi thuong cho mot so nghiep vu Bao hiem con o muc cao, nhu nghiep vu Bao hiem hang hoa xuat nhap khau chiem khoang 60% - 70% tong phi thu duoc (vi the ma nhung nha xuat nhap khau Viet Nam con lo ngai chua tin tuong vao Bao hiem trong nuoc, ho co khuynh huong xuat khau theo dieu kien FOB va nhap khau theo dieu kien CIF, dan toi viec mua Bao hiem la do doi tac nuoc ngoai thuc hien va ho duong nhien mua Bao hiem o nuoc ho, lam vut mat khach hang gay ton that cho Bao hiem Viet Nam)
Tinh den nay Viet Nam da co khoang 25 cong ty Bao hiemvoi nhieu loai hinh doanh nghiep khac nhau, so luong dich vu ngay cang hoan thien va phat trien da dang. Viec nang cao chat luong va da dang hoa san pham Bao hiem la nham khai thac tich cuc va triet de hon nhung tiem nang ma truoc day chua khai thac duoc.
Bao hiem Viet Nam phat trien theo xu huong toan cau hoa, hoi nhap. Chu truong mo cua cho cac doanh nghiep Bao hiem nuoc ngoai tham nhap vao thi truong Bao hiem Viet Nam va Bao hem Viet Nam vuon ra khoi phai vi lanh tho Viet Nam.
Nhu vay qua trinh hoi nhap kinh te quoc te cua Viet Nam hien nay, trong nhung nam toi luon dat ra cho nganh Bao hiem trong nuoc nhung thach thuc lon. Do do cac doanh nghiep Bao hiem trong nuoc can dao tao ngay cang nhieu can bo co chuyen mon nghiep vu cao, am hieu he thong phap luat Viet Nam va quoc te va nhanh chong hoan thien nang cao chat luong phuc vu ngang tam voi cac nuoc dap ung cho nhu cau hoi nhap.
Le Thi Ngoc Ha
NH3-K27
Lên đầu trang

canibal
Chuyên gia tìm chỗ hiểm...để bảo!!

Vietnam
309 bài gởi

Posted - 07/12/2004 :  23:26:48  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Dear Khi_insure,
Mình muốn trả lời câu hỏi của khi_insure
thứ nhất:
Thị trường tuy có nhiều cty BH tham gia, tuy nhiên mỗi cty đều có một chính sách riêng để nhắm tới thị trường mục tiêu của mình,do vậy thị phần mới trên thị trường đều tăng lên, và tăng lên rất nhiều(so với phần bị mất đi), thị trường BH của ta còn trẻ và sự tăng trưởng của nó là điều ta có thể hiểu được. Và các cty đều có những chính sách đúng đắn để tự hoàn thiện thị trường mục tiêu của mình.
mặc khác, các cty mới khi nhảy vào cuộc chơi này thì không dơn thuần là đi giành thị trường với cty khác, đó cũng là mục tiêu của họ, nhưng mình nghĩ khi họ là người đến sau thì tự họ phải có kế hoạch để nhắm vào phần thị trường mà các cty khác còn đang bỏ sót, chỉ có như thế họ mới có khả năng tồn tại. chính như thế đã giải thích sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường BH, các cty cũ họ cũng phải hoàn thiện mình để giữ vững thị phần đã có.
VD khá đơn giản là bạn có thể thấy khach hàng mục tiêu của các cty BHNH hình như có nét gì đó khác nhau thì phải.BV thì nhắm vào tầng trung, P hay A thì nhắm vào các khách hàng có thu nhập cao hơn...
Thứ hai:
giữa sự phát triển của BH và KT thì theo mình có một mối quan hệ tương hỗ.
KT phát triển, tạo động lực để ngành BH phát triển(bởi chỉ khi KT phát triển, có lợi nhuận và tổn thất lớn thì nhà đầu tư, nhà kinh doang sẽ quan tâm đến BH nhiều hơn, các nhu cầu và lợi nhuận của nó sẽ nuôi lớn BH). Khi nhu cầu phát triển thì nhà BH mới có điều kịên "kiếm lời". Họ sẽ nghĩ cách để moi tiền nhà KD, cung cấp dịch vụ mới hay hoàn thịên nghiệp vụ BH của mình.
Ngược lại, BH như là một dường băng để đẩy KT lên một tầm cao hơn. Bởi lẽ chỉ khi có một sự đảm bảo chắc chắn thì người ta mới an tâm đầu tư lớn. Hay nói cách khác các DN sẽ yuê tâm chơi lớn hơn khi có người gánh chung tổn thất của mình.
Thứ ba,
Hỏi gì mà kỳ vậy... BHNT thì gắn liền đời sống của người dân là chính, còn BH phi nhân thọ mới gắn liền với các hoạt đọng KD, ví dụ BH hàng hải, BH gián đoạn KH, BH hoả hoạn, tài sản, lụt bảo, tiền gởi... khà khà...

UH

Lên đầu trang

khi_insur
Thành Viên Mới

Vietnam
17 bài gởi

Posted - 09/12/2004 :  05:37:49  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Goi ban canibal,

Rất cám ơn vì mình đã gởi những thắc mắc này từ gần 2 tháng nay rồi dến hôm nay mới nhận được bài trả lời.

Mình rất thích thú vế những phân tích của bạn, nhất là về vấn đề "cái bánh" thị phấn bảo hiểm ngày càng lớn lên dù rằng có nhiều cty bảo hiểm tham gia vào thị trường, đấy quả thật là một điều rất thú vị phải không bạn. Chính điều này mà sau này khi đi vào làm ở lĩnh vực bảo hiểm chúng ta luôn tự tin rằng khách hàng vẫn còn rất nhiều và chúng ta không phải lo sợ gì cả. Cái quan trọng là khả năng khai thác của chúng ta như thế nào!

Vấn đề mình còn băng khoăn và thấy chưa thật sự được thông suốt lắm là bạn nói giữa BH và KT có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, thế từ "BH" bảo hiểm ở đây bạn dùng là cho cả phi nhân thọ và nhân thọ hay chỉ là ám chỉ đến phi nhân thọ không thôi. Mình thắc mắc điều này là vì ở bài viết của bạn có nói BHNT gắn với đời sống người dân là chính cón BHPNT mới gắn liền với hoạt động kinh doanh. Bởi vì theo mình thấy, BHNT gắn với đới sống người dân chỉ là phần vỏ thôi, có nghĩa là BHNT thu phí BH từ người dân nhưng những hoạt động tái đầu tư để sinh lợi thì lại là đầu tư trở lại vào nền kinh tế. Chính điều này tác động vào sự phát triển của nền kinh tế rất lớn, hơn nữa khoảng đóng góp của BHNT cho ngân sách nhà nước hàng năm cũng tương đối lớn, chính những khoảng đóng góp này cũng được đem đầu tư trở lại vào nền kinh tế. Từ đấy thúc đẩy nền kinh tế phát triển, mà một hệ quả hiển nhiên có thể thấy được đó là kinh tế phát triển, giải quyết được việc làm cho người lao động, đời sống người dân được nâng cao, họ lại quay lại mua BHNT và cứ như thế tiếp tục...

Không biết mình hiều thế có đúng không. Rất mong được trao đổi và được sự góp ý của các bạn.

Các bạn ơi, mình thấy hôm nào đó chắc phải nhờ mấy anh điều hành diễn đàn này tổ chức buổi gặp mặt để chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi giúp diễn đàn ngày một tốt hơn phải không các bạn. Cũng gần hết năm rồi còn gì.

Cũng nhân dịp noel và năm mới sắp đến. Mình chúc các bạn có một mùa noel thật vui vẻ bên bạn bè, người thân và một năm mới thật hạnh phúc và thành công.

Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người


<[red][size=6]center>"Khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc
Hãy sống làm sao để khi ta chết đi mọi người khóc vì ta"[/size=6][/red]
Lên đầu trang

canibal
Chuyên gia tìm chỗ hiểm...để bảo!!

Vietnam
309 bài gởi

Posted - 10/12/2004 :  05:03:35  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Dear khi_insur,
Hì hì... thì giờ cũng chưa muộn mà.

Canibal đã thiếu sót khi chỉ đề cập đến thị trường BH phi nhân thọ. bạn đã nghĩ đúng rồi đấy. Phân tích sâu hơn thì BH là một phần trong hệ thống tài chính, ngoái chức năng bảo vệ, nó còn đóng vai trò là một kênh phân phối lại dòng tiền trong nền kinh tế. Nó cung cấp một nguồn tài trợ rất lớn cho các nhà đầu tư thong qua một chủ thể kinh tế khác (như cho nhà nước vay, nhà nước đem đi đầu tư hay lại cho các nhà đầu tư khác vay..). Như thế bạn đã hiểu dược vai trò của nó đối với nền kt là như thế nào rồi.

Nói thật, mình không có sự đánh giá cao đối với BHNT. Theo riêng mình nghĩ thì sự phát triển của BHNT chẳng qua chỉ thể hiện một nền KT phát triển, đời sống của người dân được nâng cao mà thôi, chứ qua nó chúng ta không thể nào đánh giá hay nhận xét được một nền KT. Đối với BH phiNT thì khác, qua các nghiệp vụ của nó, doanh thu của nó bạn sẽ thấy được, những thành phần KT đang phát triển hay có xu hướng phát triển, bởi lẽ những hoạt động như XNkhẩu,hay sxkd... thì đều cần phải gắn liền với những nghiệp vụ rất đặc trưng trong BHphiNT.

Uhm.. theo mình thì bạn mừng hơi sớm đó. Đừng có lạc quan quá, không đơn giản là sau này bạn ra thì công việc sẽ dễ dàng như bạn nghĩ đâu. để Canibal nói sơ cho bạn rầu: các cty lớn thì đã Yên vị tại các CTy BH trước khi bạn kịp ra trường, các nghiệp vụ mới thì khong dễ dàng gì ngày một ngày hai đã có thể phát triển ngay được, mà chắc gì bạn đã được giao ngay những miếng bánh ngon lành khi vừa mới bước chân vào thị trường BH, có chăng thì đó là những khúc xương ... khó gặm. Nghĩ kỹ thử đi, khi bước chân vào thị trường cạnh tranh khó chơi như vậy bạn sẽ có thể ... nghĩ rằng bạn sẽ làm được gì, khi trên chiến trường này có quá nhiều khai thác viên tài giỏi như bạn( chỉ cần như bạn thôi) và họ thì đã có quá nhiều kinh nghiệm khai thác khách hàng.
Rầu chưa?????...

Mà này, hôm nào gần NOEL thì chúc mình lại nha, mình khong có thói quen nhận quà sớm.

GOD IS A GIRL, WHATEVER YOU SAY.
Lên đầu trang

Nguyen Anh
Thành viên bậc 2

Vietnam
51 bài gởi

Posted - 27/04/2005 :  21:12:48  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send Nguyen Anh a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
Các bạn bàn luận về xu hướng thị trường BH rất hay. Vậy chúng ta hãy quay sang đánh giá một chút về cách nhìn của người dân VN trong những năm gần đây về bảo hiểm. Họ có quan tâm đến phạm trù cái gọi là bao hiểm ko? Khi quyết định mua họ quan tâm đến cái gì: quyền lợi tức thì, hay lâu dài? Người Việt Nam có lẽ họ vẫn chưa thay đổi nhiều lắm về lối sống về suy nghĩ. Có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức nên việc mua bảo hiểm ở công ty nào với họ ko quan trọng, quan trọng "là món hàng đó" có rẻ ko, có down giá ko? Họ khác người nước ngoài ở chỗ: người nước ngoài họ quan tâm tới thương hiệu nhiều hơn. Thực chất ở VN thương hiệu cũng phần nào đã khẳng định chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ sau bán. Với tôi đó là điều quan trọng nhất của sản phẩm bảo hiểm. Khi tôi đi khai thác tôi rất quan tâm tới việc trang bị cho khách hàng những kiến thức nhất định để bảo quản tài sản của mình và cam kết về các dịch vụ sau bán. Còn bạn nghĩ sao.

Cho du co di noi dau, ta van ko quen duoc nhau....
Lên đầu trang

canibal
Chuyên gia tìm chỗ hiểm...để bảo!!

Vietnam
309 bài gởi

Posted - 30/04/2005 :  09:16:54  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Theo em thi truoc tien phai xac dinh ro bhnt va phi nhan tho.
Bhnt gan lien voi quyen loi moi ca nhan khi ho tham gia vi vay em cho rang khach hang phai quan tam den chat luong cua san pham, ho co nhu cau can duoc tu van ky ve dieu khoan san pham va hieu duoc quyen loi cua ho khi ho tham gia. chung ta hay bo qua van de truc loi nha, neu nhin vao thi truong nhan tho nam vua roi ta thay thi phan bao hiem cua cac cty nuoc ngoai tang len dang ke(day kg phai la nam dau tien), mat du ta biet rang phi Bh cua cac cty nuoc ngoai kha cao, chi nhan xet so ta da thay nguoi dan ro rang ho cung da co su nhan thuc ve uy tin hay chat luong cua cac cty nuoc ngoai. cho du ho co xu huong chuong do ngoai di nua thi em nghi rang ho co quan tam den uy tin va chat luong cac cty buoc ngoai moi co thi phan lon nhu vay.
Rieng ve Bhphi nhan tho, em xin loi truoc neu co phat long thi may anh chi bo qua cho em nhung thuc ra cung mot cty ma cac phong khac nhau ho chao phi cung co khi khac nhau day. nhu the ta phai co nhan xet rang nguoi tham gia quan tam den viec giam phi nhieu hon, ma ho quen mat cau "tien nao cua do", de giam duoc phi, cac cty bh co nguy co tham gia tai tai cac nha tai kem chat luong hon. Mat khac, hien nay tieu cuc trong nganh cung con ton tai nhieu, nguoi tham gia bh ma chinh xac la nguoi dai dien cac cty de tham gia bh, ho quan tam nhieu hon den viec lieu nhan vien khai thac cua cty bh se share lai cho ho bao nhieu, boi da phan deu xai tien nha nuoc nen neu ho lua cho phi cao mot ti nhung quyen loi ca nhan cua ho nhieu hon thi ho cung chang can rut luong tam dau.
Tuy nhien thuc te khach hang ngay nay ho cung danh gia cao cac cty nao co thi phan lon tren thi truong, va tham gia voi cac nha tai nao... tum lai ho con quan tam den kha nang tai chinh cua mot cty.
Lên đầu trang
  Quay lại Đề Tài Tiếp tục  
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
INSURANCE INFORMATION CENTER 2004- SIC Copyright Go To Top Of Page
Thời gian thực hiện 0.2 giây.