INSURANCE INFORMATION CENTER
INSURANCE INFORMATION CENTER
Trang Chủ | Cá nhân | Đăng kí | Đề tài mới | Thành viên |
Tìm kiếm
| Trợ giúp
Tên đăng nhập
   Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn Đàn Chính
 GÓC NGHIÊN CỨU BẢO HỂM
 Bảo hiểm thương mại
 Bảo hiểm cho khoản vay tín chấp??
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
Tác giả Quay lại Đề Tài Tiếp tục  

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Đã gởi - 24/10/2004 :  06:41:51  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Gởi tới tienhung một tin bằng Yahoo Message  Trả lời trích đoạn
Hien nay tren The gioi o cac Ngan hang (NH) thuong cho cac khach hang ( chu yeu la cac doanh nghiep (DN )) vay bang tin chap ( VD: Nhat Ban chiem khoang tren 80%). Nguoc lai, o Viet nam hien nay cac DN muon vay NH theo hinh thuc nay la chuyen gan nhu khong tuong. Mac du Chinh phu da co van ban yeu cau cac ngan hang mo rong pham vi va doi tuong cho vay duoi hinh thuc nay, nhung van khong mang lai ket qua vi cuoi cung neu rui ro xay ra thi NH hoan toan ganh chiu. Do la ly do khien NH khong dam cho vay = tin chap. Tom lai vi :

+ DN o Viet nam chua du uy tin de cac NH cho vay duoi hinh thuc nay

+ NH khong dam cho vay vi qua mao hiem

Hien nay cac NH o Viet nam thuong cho vay bang the chap, dieu nay gay kho khan cho DN khi co nhu cau vay von, dong thoi NH cung bo qua phan loi nhuan rat lon khi khong the dap ung nhu cau nay cua DN. Co the noi cac NH khi xet cho vay rat quan tam den phuong an kinh doanh cua DN, don gian vi lieu DN co the lam an hieu qua, dung cam ket va hop phap khi su dung von vay cua NH minh khong. Vay thuc te thi sao? Cac DN cua Viet nam lam an co lai va on dinh tren thuong truong khong phai la con so nho. Hien nay cac tieu chuan ma NH o Viet nam danh gia muc do tin nhiem de cho DN vay = tin chap thuong dua vao:

+ Hieu qua HD SXKD cua DN (co hieu qua va on dinh khong)?

+ Cong tac quan ly va dieu hanh cua DN(co tuan thu phap luat khong)?

+ Thanh toan con no cua DN ra sao?( tra dung , tra du va kip thoi khong)

+ Phuong an SXKD (luan chung kinh te ky thuat) co kha thi khong?

+ Nang luc cua doi ngu tham gia dieu hanh DN( bang cap, hieu qua HDKD khi dieu hanh?

Vay thi chung ta can lam gi de thuc hien duoc dieu do? Tai sao cac cong ty Bao hiem khong khai thac loai hinh bao hiem nay. Moi quan he giua NH-cty BH- DN(vay von)nhu sau:

+ NH cho DN vay= tin chap duong nhien NH se phai tim hieu, xem xet hoat dong cua DN, nhat la (phuong an kinh doanh) ma DN trinh len.

+ Cty BH se bao hiem cho khoan vay cua DN (DN phai dong mot khoan phi , khoan phi nay con phu thuoc vao :5 dieu kien o tren cung voi khoan tien vay, thoi gianЕ

+ DN se duoc cty BH chi tra 1 phan khoan vay cho NH ( neu Dn mat kha nang chi tra) phan chi tra tuy thuoc vao su thoa thuan cua NH_ctyBH va DN.

+ NH va cty BH can hop tac de cung xem xet va danh gia tinh hinh cua DN cung nhu tinh kha thi cua du an ma DN trinh len.

Dieu duong nhien la de hop dong giua ba ben dien ra tot dep thi NH va cty BH can phai nghien cuu, trao doi nghiep vu cua minh de co quyet dinh chinh xac, han che toi da rui ro xay ra. Doi voi DN can nang cao uy tin tren thuong truong de: duoc vay de dang, duoc giam phi bao hiem.

Tom lai,
Neu nhu de an nay thanh cong thi cac ben se duoc huong loi ich sau:

+ DN se dap ung duoc nhu cau su dung von cho du an cua minh ma khong can phai the chap hay cam co tai san.

+
NH se thu duoc khoan loi nhuan dang ke tu cac hop dong tin dung tren ma lai giam bot cac rang buoc phap ly khi DN dem tai san cam co hay the chap( VD:tham dinh tai san, bao quan tai san cam co , the chap)

+ cty BH khai thac duoc loai hinh bao hiem co kha nang phat trien manh trong tuong lai.

+ Ngan sach nha nuoc se co khoan thu lon tu khoan thue ma cac ben phai nop khi co thu nhap tu hoat dong tren.


Trên đây là ý kiến của bạn Phạm Huy Khiêm BHK27, các anh chị, các bạn khác nghĩ thế nào?Nguyễn Tiến Hùng

baohiemk27
Thành viên bậc 3

78 bài gởi

Posted - 02/11/2004 :  03:19:24  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
nghiep vu nay co the xem nhu la nghiep vu bao lanh cho vay. vi vay de lam duoc dieu do thi nguoi bao lanh (o day la nha bh) can phai co kien thuc rong va chac chan, neu nhu ta khong moun noi la nha bh can phai co nhung nhan vien la nhung nguoi cuc ky am tuong ve nghiep vu cua doanh nghiep dang hoat dong, tu do ho moi co the danh gia dung duoc phuong an kinh doanh cua doanh nghiep, ho moi co the dung ra mao hiem bao lanh cho doanh nghiep vay von de thuc hien phuong an kinh doanh cua minh. theo em thi de thuc hien dieu nay cac doanh nghiep can phai co mot su "thay mau" moi, can co nhung chuyen gia trong nhieu linh vuc, ho phai la nguoi co nhieu kinh nghiem. viec nay lop tre chua the lam duoc, neu bay gio muon thuc hien dieu nay thi nha bh can phai thu hut nguon nhan luc trong nen kinh te tham gia vao linh vuc bh. theo em viec thanh lap va co phan hoa cac cong ty BH hien nay dang la mot tien de de dat nen tang cho loai hinh bh vay von NH trong tuong lai.

Lên đầu trang

tinaphan
Thành viên ưu tú

Vietnam
47 bài gởi

Posted - 04/11/2004 :  04:47:31  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Mình có một ý nhỏ là tại sao các Công ty bảo hiểm không mặn mà với lọai hình bảo hiểm này (Credit Insurance). Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thực hiện được việc này nếu họ muốn như đào tạo nhân sự, chuẩn bị các qui tắc về thẩm định (underwriting rules). Nếu thât sự có thị trường thì các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty nước ngoài sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhưng rào cản lớn nhất ở đây, ngoài những chi tiết mà bạn Khiêm đã nêu ra dưới đây chính là hệ thống pháp lý ở Việt Nam. Một doanh nghiệp vay tiền của ngân hàng không hoàn trả khoản vay và lãi đúng hạn hoặc quỵt nợ thì ngân hàng phải kiện doanh nghiệp ấy ra Toà và nếu ngân hàng được xử thắng thì việc thi hành án để lấy lại được khoản cho vay không phải là một việc dễ dàng. Ở Việt Nam không có một biện pháp nào để chế tài việc không thi hành án cả. Các công ty bảo hiểm còn nhiều cơ hội khai thác các thị trường khác dễ dàng và bảo đảm hơn như bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm tài sản cho các doanh nghiệp v.v. Trong khi đó nhân sự cho ngành bảo hiểm hiện nay rất hạn chế nên họ không đủ nhân lực để mở rộng loại hình mới trừ khi đó là một thị trường rất tiềm năng và hứa hẹn nhiều lợi nhuận. Mình còn nhớ cách đây khoảng 7, 8 năm Bảo minh thử nghiệm việc bảo hiểm cho các doanh nghiệp bán hàng trả góp cho cá nhân nhưng sau đó đành phải hủy bỏ nửa chừng vì sau khi chi trả cho doanh nghiệp đó rồi thì họ tốn quá nhiều công sức và tiền bạc để theo đuổi việc đòi lại tiền bị quỵt hoặc mất khả năng chi trả.

Tina Phan
Lên đầu trang

baohiemk27
Thành viên bậc 3

78 bài gởi

Posted - 08/11/2004 :  03:04:58  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Hieu Nguyet cung dong y voi y kien cho rang khung phap ly dong mot vai tro rat quan trong trong nghiep vu nay. that su la vay, can phai co mot khung phap ly ro rang va day du, theo sat cac nghiep vu,tu khau khach hang nop giay yeu cau BH cho den cac khau nhu danh za kha nang kha thi cua du an.... cac khau lap ke hoach tra no,khau thanh ly, giai quyet HDBH. Day la mot dieu ma theo minh thi VN ta van con "yeu" va chua co. De thuc hien Nghiep vu nay, cac cty BH can phai nghien cuu that ky, ah can phai co them su giup do cua nha nuoc nua. nhu da trinh bay thi nguon nhan luc that su la can thiet, va theo Nguyet thi khong don gian nhu Tinaphan trinh bay la "dao tao la duoc". Boi le nghiep vu nay mang tinh nghe thuat la nhieu hon,khong don gian ho trinh bay, phuong kinh zoanh cua ho roi minh so sanh voi nhung "chuan" cua minh la minh co the chap nhan. Kzoanh ma, nhieu khi nhung y tuong dien ro cung co the mang lai nhung loi nhuan vo cung lon. vi vay theo minh kinh nghiem moi dong mot vai tro cuc ky, cuc ky quan trong.

Hieu Nguyet k27

Lên đầu trang

tinaphan
Thành viên ưu tú

Vietnam
47 bài gởi

Posted - 08/11/2004 :  05:35:58  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Hi ban Hieu Nguyet

Mình đồng ý với bạn là khai thác bảo hiểm tín dụng không phải đơn thuần là so sánh PAKD của khách hàng và mức chuẩn. Chẳng ai làm như vậy cả. Ý mình muốn nói ở đây là nếu có yêu cầu thì kinh nghiệm của nước ngoài rất nhiều. Khi một công ty trong nước muốn phát triển 1 nghiệp vụ mới họ thường cần sự trợ giúp của các công ty tái bảo hiểm. Các công ty tái bảo hiểm nếu họ thấy thị trường tiềm năng sẽ cung cấp đào tạo và năng lực bảo hiểm cho các công ty địa phương (insurance capacity). Credit insurance có qui tắc khai thác riêng (underwriting rules)và các công ty trên thế giới có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực này. Vấn đề quan trọng ở đây là đào tạo cho nhân viên khai thác (underwriting executive) biết cách đánh giá rủi ro và áp dụng điều khoản, điều kiện và mức phí thích hợp cho từng dịnh vụ. Vậy yếu tố con người là quan trong nhất và nếu muốn thì việc đào tạo không có gì là khó cả.Tuy nhiên, như mình nói ở trên, loại hình này không hấp dẫn các công ty bảo hiểm thương mại vì khung pháp lý VN chưa hoàn chỉnh mà thôi. Những lý do khác là thứ yếu.

Tina Phan
Lên đầu trang

baohiemk27
Thành viên bậc 3

78 bài gởi

Posted - 12/11/2004 :  05:13:27  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
ĐIỄM TÍN DỤNG

Tất cả các chương tŕnh cho vay tiền trên đất Mỷ, điều căn cứ trên điểm tín dụng của quí bạn đễ nhà Bank , ấn địn mức lời, nếu các bạn có điểm cao th́ nha Bank cho mức lời thấp , và ngược lại quí bạn có điểm thấp th́ nhà Bank cho mức lời cao.

Từ đâu mà các bạn có điểm tín dụng ? điểm tín dụng dựa trên những báo cáo của những nhà cho mượn tiền, dựa trên sự trả tiền hàng tháng đúng thời hạn,dựa trên số tiền bạn thiếu bao nhiêu,dựa trên số nợ c̣n thiếu lại là bao nhiêu...Dựa trên những yếu tố trên cơ sở tín dụng sẻ cho các bạn về số điễm tín dụng có thễ từ 500 điễm cho đến 850 điểm (Fico Score)

Có những trường hợp điểm tín dụng cao, nhưng nhà Bank vẫn từ chối không cho mượn tiền, v́ thời gian chưa đủ 24 tháng, cho những món nợ bạn đang thiếu,.hoặc là bạn chỉ nợ có 3 món nợ , trong khi đa số họ cần 4 món nợ...Có khi trong báo cáo tín dụng của bạn đang bị nhà đ̣i nợ (collection) bỏ vào hồ sơ của bạn để đ̣i một số tiền nào đó...

Rất nhiều trường hợp người thiếu nợ không biết tại sao mà bị thiếu nợ ? Sau đây là những lý do có thễ xảy ra cho các bạn :Bạn đang bị hồ sơ lầm lẩn của cơ sơ tín dụng, bỏ tên người khác vào hồ sơ của bạn , bạn đang bị người nào đó sữ dụng tên tuổi cũa bạn đẻ mượn tiền, bạn đă sơ ý không trả không trả một món nợ nào đó, khi người cho mượn nợ không t́m bạn đ̣i nợ được, họ sẻ nhờ những nhà chuyên môn để t́m bạn thâu hồi món nợ trên, v́ thế họ bỏ vào hồ sơ tín dụng của các bạn.

Tất cả các điều trên sẻ làm cho điểm tín dụng cũa các bạn thấp đi, cho đến lúc các bạc cần đến những dịch vụ ngân hàng, là bạn phăi trả mức lời cao hơn mức b́nh thường, cùng một căn nhà, cùng một công việc làm, cùng thời điểm mua nhà chung, nhưng hai số tiền lời sẻ khác biệt, v́ lư do điểm tín dụng khac nhau.

Nếu như các bạn là nạn nhân cũa những sự lầm lẩn, và mạo nhận tên của bạn bạn phải làm sao ?Thông thường là gọi điện thoại khiếu nại , và làm đơn gởi cơ sở tín dụng , chắc khoăn là 2 năm sau họ sẻ giăi quyết với bạn ...có những trường hợp họ không bao giờ trả lời...Cuối cùng bạn phải nhờ tới những quảng cáo trên báo (Sữa chửa Credit) Nhưng các bạn nên cẩn thận với những người trên ,thông thường họ nhận tiền với nhiều sự hứa hẹn , nhưng rồi tất cả bị đi vào quên lảng của thời gian, không có một sự bảo đăm nào trên giấy tờ cả , thông thường họ sẻ chuyển đến bạn một thư là hồ sơ của bạn đang được gởi đến cơ sở tín dụng...

(Quoc Bao_BH2)Lên đầu trang

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 18/02/2008 :  21:25:25  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
[quote][i]Originally posted by tienhung[/i]
[br]Hien nay tren The gioi o cac Ngan hang (NH) thuong cho cac khach hang ( chu yeu la cac doanh nghiep (DN )) vay bang tin chap ( VD: Nhat Ban chiem khoang tren 80%). Nguoc lai, o Viet nam hien nay cac DN muon vay NH theo hinh thuc nay la chuyen gan nhu khong tuong. Mac du Chinh phu da co van ban yeu cau cac ngan hang mo rong pham vi va doi tuong cho vay duoi hinh thuc nay, nhung van khong mang lai ket qua vi cuoi cung neu rui ro xay ra thi NH hoan toan ganh chiu. Do la ly do khien NH khong dam cho vay = tin chap. Tom lai vi :

+ DN o Viet nam chua du uy tin de cac NH cho vay duoi hinh thuc nay

+ NH khong dam cho vay vi qua mao hiem

Hien nay cac NH o Viet nam thuong cho vay bang the chap, dieu nay gay kho khan cho DN khi co nhu cau vay von, dong thoi NH cung bo qua phan loi nhuan rat lon khi khong the dap ung nhu cau nay cua DN. Co the noi cac NH khi xet cho vay rat quan tam den phuong an kinh doanh cua DN, don gian vi lieu DN co the lam an hieu qua, dung cam ket va hop phap khi su dung von vay cua NH minh khong. Vay thuc te thi sao? Cac DN cua Viet nam lam an co lai va on dinh tren thuong truong khong phai la con so nho. Hien nay cac tieu chuan ma NH o Viet nam danh gia muc do tin nhiem de cho DN vay = tin chap thuong dua vao:

+ Hieu qua HD SXKD cua DN (co hieu qua va on dinh khong)?

+ Cong tac quan ly va dieu hanh cua DN(co tuan thu phap luat khong)?

+ Thanh toan con no cua DN ra sao?( tra dung , tra du va kip thoi khong)

+ Phuong an SXKD (luan chung kinh te ky thuat) co kha thi khong?

+ Nang luc cua doi ngu tham gia dieu hanh DN( bang cap, hieu qua HDKD khi dieu hanh?

Vay thi chung ta can lam gi de thuc hien duoc dieu do? Tai sao cac cong ty Bao hiem khong khai thac loai hinh bao hiem nay. Moi quan he giua NH-cty BH- DN(vay von)nhu sau:

+ NH cho DN vay= tin chap duong nhien NH se phai tim hieu, xem xet hoat dong cua DN, nhat la (phuong an kinh doanh) ma DN trinh len.

+ Cty BH se bao hiem cho khoan vay cua DN (DN phai dong mot khoan phi , khoan phi nay con phu thuoc vao :5 dieu kien o tren cung voi khoan tien vay, thoi gianЕ

+ DN se duoc cty BH chi tra 1 phan khoan vay cho NH ( neu Dn mat kha nang chi tra) phan chi tra tuy thuoc vao su thoa thuan cua NH_ctyBH va DN.

+ NH va cty BH can hop tac de cung xem xet va danh gia tinh hinh cua DN cung nhu tinh kha thi cua du an ma DN trinh len.

Dieu duong nhien la de hop dong giua ba ben dien ra tot dep thi NH va cty BH can phai nghien cuu, trao doi nghiep vu cua minh de co quyet dinh chinh xac, han che toi da rui ro xay ra. Doi voi DN can nang cao uy tin tren thuong truong de: duoc vay de dang, duoc giam phi bao hiem.

Tom lai,
Neu nhu de an nay thanh cong thi cac ben se duoc huong loi ich sau:

+ DN se dap ung duoc nhu cau su dung von cho du an cua minh ma khong can phai the chap hay cam co tai san.

+
NH se thu duoc khoan loi nhuan dang ke tu cac hop dong tin dung tren ma lai giam bot cac rang buoc phap ly khi DN dem tai san cam co hay the chap( VD:tham dinh tai san, bao quan tai san cam co , the chap)

+ cty BH khai thac duoc loai hinh bao hiem co kha nang phat trien manh trong tuong lai.

+ Ngan sach nha nuoc se co khoan thu lon tu khoan thue ma cac ben phai nop khi co thu nhap tu hoat dong tren.


Trên đây là ý kiến của bạn Phạm Huy Khiêm BHK27, các anh chị, các bạn khác nghĩ thế nào?Nguyễn Tiến Hùng
[/quote]

Lên đầu trang

nguyendan_1986
Thành viên ưu tú

Vietnam
138 bài gởi

Posted - 18/02/2008 :  23:31:11  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send nguyendan_1986 a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
em thấy ý kiến trên là khá hay! Vì các doanh nghiệp bảo hiểm thường bảo hiểm các rủi ro tĩnh nay lại them rủi ro động nữa thì quá tốt, tuy nhiên rủi ro này hơi bị cao vì: khả năng tích tụ rủi ro cao. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế sẽ kéo theo hàng loạt vụ phá sản thì số hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ cao ngập đầu khả năng tài chính của công ty bảo hiểm sẽ gặp khó khăn. Thêm vào đó, thu xếp được việc tái bảo hiểm cho các trường hợp này theo em là không dễ.
Vậy chi bằng Bộ tài chính mở rộng các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm thêm vào đó nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng và thu phí bảo lãnh.Bộ tài chính chỉ cần quy định tỷ lệ số tiền bảo lãnh so với tổng khả năng đầu tư của doanh nghiệp để đảm bảo an toàn là ổn!
Lên đầu trang

dzungnm
Thành Viên Mới

3 bài gởi

Posted - 20/02/2008 :  14:30:11  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Thực ra thị trường VN đã làm dịch vụ này cách đây 2 năm rồi, nhưng phần lớn qua môi giới. Mới đây Bảo việt VN đã thành lập Phòng bảo hiểm ngân hàng để triển khai rồi.
Các bạn có thể tìm hiểu tại Bao Viet.
Thân,

Lên đầu trang
  Quay lại Đề Tài Tiếp tục  
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
INSURANCE INFORMATION CENTER 2004- SIC Copyright Go To Top Of Page
Thời gian thực hiện 0.16 giây.